BuildSoft | Studievereniging KOers

  • NL
  • EN

BuildSoft maakt gebruiksvriendelijke en snelle software voor berekening van constructies in gewapend beton, staal en hout. De programma’s zijn bedoeld voor constructief ingenieurs, architecten, aannemers en bouwbedrijven.

Gebruiksvriendelijk

Startend in 1989 met ConCrete voor doorlopende liggers in beton, heeft BuildSoft in de voorbije jaren verschillende tijdbesparende softwareprogramma’s ontwikkeld. Vanaf het begin stond gebruiksgemak in de software centraal. Met de toegenomen capaciteiten van de computers is de BuildSoft software geëvolueerd van 1D software ontwikkeling naar het krachtige en betrouwbare 3D eindig elementenpakket Diamonds.

VIP support

“Onze uniek mix van rekenkracht, gebruiksvriendelijkheid en service, is wat de klanten aantrekt. Bij ons krijg je antwoord op je vragen. Wij beschikken immers over een brede technische expertise op gebied van rekenen en Eurocodes.” , zegt Geert Goossens, CEO van BuildSoft.

Wereldwijd

BuildSoft blijft verder innoveren en investeren in krachtige gebruiksvriendelijke rekenprogramma’s. De BuildSoft software wordt vandaag gebruikt in meer dan 50 landen. Mede met de hulp van distributeurs in Zuid-Europa, Scandinavië, Zuid-Amerika, India, Midden Oosten en China zijn er meer dan 4000 BuildSoft licenties in gebruik. Met een product als bijvoorbeeld PowerConnect, voor berekening van stalen verbindingen, onderscheidt BuildSoft zich in de markt omwille van de eenvoud en performantie en trekt zo wereldwijd nieuwe gebruikers aan.

Gratis voor studenten en docenten

Om het onderwijs zo goed mogelijk te ondersteunen, stelt BuildSoft de software gratis ter beschikking voor studenten en docenten.
Aanmelden via http://www.buildsoft.eu/nl/students

BuildSoft makes fast user-friendly software for structural analysis and design of reinforced concrete, steel and timber structures. De software is meant for structural engineers, architects, contractors and building companies.

User-friendly

Started in 1989 with the software ConCrete for continuous beams in concrete, BuildSoft has developed several time-saving programs. From the beginning, the usability was a key feature. With the increased capacities of the computers, the BuildSoft products have evolved from a 1D program to the powerful and reliable 3D finite element software Diamonds.

VIP support

“Our unique mix of power, usability and service, appeals to the customers. We give you answers to your questions. Because we have a wide technical expertise on structural analysis and Eurocodes” , says Geert Goossens, CEO of BuildSoft.

Worldwide

BuildSoft continues to innovate and invest in powerful user-friendly analysis software. The BuildSoft software is being used today in over 50 countries. With the help of resellers in Southern-Europe, Scandinavia, South America, India, Middle East and China, there are over 4000 BuildSoft licenses in use. For example, with a product like PowerConnect, for steel connection design, BuildSoft distinguishes itself from the market with both simplicity and performance and draws new customers worldwide.

Free for students and professors

In order to support the education in the best possible way, BuildSoft offers its software free of charge for students and teachers.
Apply via http://www.buildsoft.eu/en/students