Hakron Nunspeet B.V | Studievereniging KOers

  • NL
  • EN

Hakron is een familiebedrijf dat, sinds haar oprichting in 1968, een toonaangevende speler is op het gebied van bouwtechnische materialen. Vanuit de vestiging in Nunspeet worden de woning-,utiliteits- en civieltechnische bouwwerken in Nederland bedient.

Toeleverancier met adviesfunctie

Vanaf de start van onze onderneming willen wij naast onze kwalitatief hoogwaardige producten nog meer toegevoegde waarde bieden aan onze klanten. Ons team van adviseurs is dagelijks op weg om klanten te voorzien van deskundig praktijkadvies vanuit onze expertise. De afdeling Engineering ondersteunt hierbij met bijvoorbeeld deelberekeningen en maatoplossingen, 2D- en 3D-CAD-tekeningen, rekensoftware en BIM-objecten van diverse producten.

Innovatief

Verschillende producten zijn in de loop der tijd in eigen beheer ontwikkeld. Door een luisterend oor te hebben voor wat de markt aan wensen heeft en deze wensen te vertalen naar praktische oplossingen en producten hebben wij een goede reputatie opgebouwd op het gebied van innovatieve producten.

Breed aanbod van producten

Ons productenportfolio wordt constant aangepast en uitgebreid naar gelang de behoefte van de markt. Hierdoor is voor de klant een one-stop-shopping concept ontstaan met een breed aanbod voor de woning-, utiliteit- en civiele bouw. Daarnaast zijn dochterondernemingen opgericht die beschikken over specifieke kennis of producten voor een bepaald marktsegment. Dit zijn: Hakron-Terwa (producent en toeleverancier voor de prefab-betonindustrie), Innofix (dienstverlener in de afdichtings- en montagetechniek) en Certacon (producent en toeleverancier van onder meer metselwerkondersteuningen). In België opereert Hakron b.v.b.a vanuit Roosdaal, nabij Brussel.

Meer weten? www.hakron.eu

Hakron is a family company, based in Nunspeet, which since its inception in 1968, is a leading player in the field of structural materials, supplying residential, non-residential and civil engineering structures in the Netherlands.

More than a supplier !
From the start our company offers, besides our high quality products, even more added value to our customers. Our team of engineers are working daily to provide customers with expert practical advice. The Engineering department supports this with for example, calculations and customized solutions, 2D and 3D CAD drawings, computer software and BIM objects of various products.

Innovative
Several products have in the course of time been developed in-house. With our sympathetic ear to what the market needs and our ability to translate those needs into practical solutions and products, we have built a good reputation in the field of innovative products.

Wide range of products
Our product range is constantly updated and expanded according to the needs of the market. The result for the customer is a one-stop-shopping concept, with a wide range for residential, utility and civil construction. In addition, our sister companies have special knowledge or products for a specific market segments. These are: Hakron-Terwa (producer and supplier for the precast concrete industry) Innofix (service provider in the sealing and mounting technique) and Certacon (manufacturer and supplier of, among other things masonry supports). Hakron b.v.b.a. in Belgium, operates from Roosdaal, near Brussels.

In addition, through our export department, we can supply our full range of products and services to customers throughout the world!

Contact: www.hakron.eu