Teaching Assistant Advanced Steel and Aluminium Structures | Studievereniging KOers

Binnen het college Advanced Steel and Aluminium Structures zijn momenteel twee workshops opgenomen. De huidige opzet van de workshops heeft echter enkele nadelen. Belangrijkste nadeel is dat de workshops te krap zijn ingepland, waardoor de twee workshops tot heden uitmonden in twee summiere instructies. Door de inzet van TA’s kunnen meerdere complexe opgaven worden ontwikkeld. Het aantal workshops kan worden vergroot (mogelijk vier in plaats van twee) en er kan worden gewerkt aan een bredere inhoud.
Inhoud
De bijdrage die TA’s gaan leveren bestaat uit twee onderdelen. Op de eerste plaats moet de inhoud van vier workshops worden ontwikkeld. De docent verzorgt de opzet van de opdracht. De TA’s verzorgen een uitwerking die dient als ondersteuning tijdens de workshops. Op de tweede plaats moeten de TA’s begeleiding gaan geven tijdens de workshops. De docent is tijdens de workshops aanwezig om feedback te kunnen geven. De verantwoording voor alle werkzaamheden ligt bij de docent. Het ligt in de bedoeling dat voor het zomerreces bekend is wie wat gaat doen. De eerste taak (ontwikkeling workshops) gebeurt tijdens het zomerreces en dient te zijn afgerond eind oktober 2018. De tweede taak is gepland gedurende het tweede kwartiel. Workshops tijdens de collegereeks vinden plaats in december 2018 / januari 2019.

Omvang
In totaal is 100 uur te besteden, eventueel te verdelen over meerdere studenten. Voor de eerste opdracht is minimaal 1 student nodig, maar dit mogen er ook 2 zijn. Voor de tweede opdracht zijn minimaal 2 studenten nodig. De aanstelling wordt geregeld via EUflex (uitzendbureau voor studenten). Salaris is conform het gangbare studententarief.

Sollicitatie
Er kan op deze vacture worden gesolliciteerd tot en met donderdag 5 juli 2018. In de daarop volgende week vindt een sollicatiegesprek plaats. Sollicatie vindt plaats in de vorm van een brief met daaraan toegevoegd een C.V., te richten aan Dianne van Hove (b.w.e.m.v.hove@tue.nl).

Je kan alleen solliciteren als het vak 7KP3MO (Advanced Steel and Aluminium Structures) met een voldoende hebt afgerond.