Business course Witteveen + Bos (Masterplan Jakarta) | Studievereniging KOers

Business course Witteveen + Bos (Masterplan Jakarta)

Een van de partners van studievereniging KOers, Witteveen + Bos, organiseert een zeer interessante business course. Via ons kan je deelnemen aan deze activiteit. Het belooft een leerzame dag te worden met als thema hun masterplan voor Jakarta. Onderstaand vind je wat inhoudelijke informatie.
Jakarta kampt regelmatig met grootschalige overstromingen vanuit zee en de rivieren. Voornamelijk de noordelijke laaggelegen delen van Jakarta worden zwaar getroffen. Door het grootschalig onttrekken van grondwater zakt het noordelijk deel van Jakarta nog eens jaarlijks met 17 centimeter. Door de bodemdaling, het veranderende klimaat en de verstedelijking rond de afvoerkanalen van rivieren nemen deze overstromingen in de komende jaren toe en treffen een groter deel van de stad. In het kader van de hoogwaterbescherming en het waterbeheer van Jakarta wordt in dit project een nieuwe waterkering ontworpen.

Inschrijven kan tot 10 november 2015!

De business courses richt zich op de inpassing en het ontwerp van de nieuwe waterkering. De vraagstelling is gericht op de zuivering van het water en op gebiedsontwikkeling en er zal ingegaan worden de volgende uitdagingen:

  • de inpassing van de waterkering, rekening houdend met diverse water- en omgevingsgerelateerde vraagstukken
  • het ontwerpen van de (maatgevende) dwarsdoorsnede van de dam
  • de verkeersafwikkeling in een miljoenenstad
  • het ontwerpen en rekenen met enorme hoeveelheden.

Programma

09.00 uur    ontvangst en introductie Witteveen+Bos
09.30 uur    toelichting project ‘Masterplan Jakarta’
10.30 uur    voorbereiding projectaanpak in teams
12.30 uur    lunchbuffet
13.15 uur    uitwerking project
16.30 uur    presentatie projectresultaten
17.15 uur    toelichting project in praktijk door Witteveen+Bos
18.00 uur    borrel en diner

Stuur je CV en een korte motivatiebrief naar koers@bwk.tue.nl, dan schrijven wij je in bij Witteveen + Bos!

Witteveen + bos

Bookings