In dialoog met… | Studievereniging KOers

In dialoog met…

Tijdens de eerste versie van dit avondprogramma zal een groep van vijftien studenten in dialoog treden met prof. dr. ir. T. A. M. Salet. Gesproken zal worden over een innovatie in de betonwereld: free forming.

De avond wordt begonnen met een lezing betreffende free forming. Salet zal aan de hand van voorbeelden en gedane projecten binnen dit onderwerp belichten welke mogelijkheden maar ook moeilijkheden deze innovatieve manier van ontwerpen in beton oplevert. In het tweede deel van de avond wordt een dialoog gestart tussen Salet en de aanwezige studenten. Tijdens deze dialoog zal het wat, het hoe en het waarom aangaande free forming duidelijk moeten worden.

De avond begint om 6 uur met een maaltijd aangeboden door KOers. Rond 7 uur zal het verdiepende programma starten, welke rond 9 uur afgesloten zal worden. Er zullen geen kosten verbonden worden aan deze avond. Om iedereen de mogelijkheid te geven actief deel te nemen aan deze dialoog, is besloten de groepsgrootte te beperken tot vijftien deelnemers. Bij teveel aanmeldingen zullen de eerste 15 aangemelde SD-studenten uitgenodigd worden, overige aangemelde SD-studenten komen op de reservelijst en hebben voorrang bij de avond.

Nogmaals:

Datum: 20 maart 2014

Tijd: 18:00 – 21:00

Onderwerp: Free forming in beton

Dialoogleider: prof. dr. ir. T. A. M. Salet

Kosten: geen

Bookings