In Dialoog met… | Studievereniging KOers

In Dialoog met…

Tijdens de ‘In dialoog met..’-avond krijgt een selecte groep studenten de mogelijkheid om op gelijk niveau in dialoog te treden met professionals uit het onderwijs en bedrijfsleven. Ditmaal zal de avond zich concentreren op het thema ‘De constructeur van de toekomst’ met oog op nieuwe ontwikkelingen rondom ‘computational design’ en ‘digital manufacturing’.

De deelnemende studenten zullen niet alleen hun gedachten kunnen wisselen met ir. A.P.H.W. (Arjan) Habraken, maar ook met Wessel van Beerendonk (Studio RAP) en Frank Huijben (ABT Ingenieurs in bouwtechniek).

De avond begint om 17:30uur met een maaltijd aangeboden door KOers. Rond 18:30uur zal het verdiepende programma beginnen, welke rond 21:00uur afgesloten zal worden. Om iedereen de mogelijkheid te geven actief deel te nemen aan deze dialoog, is besloten de groepsgrootte te beperken tot vijftien deelnemers. Bij teveel aanmeldingen zullen de eerste 15 aangemelde SD-studenten uitgenodigd worden, overige aangemelde SD-studenten komen op de reservelijst en hebben voorrang bij de avond.

De locatie van de activiteit wordt ter zijner tijd bekend gemaakt.

Bookings