KOers Design Challenge | Studievereniging KOers

KOers Design Challenge

Floating Structures

  • NL
  • EN

De KOers Design Challenge is een ontwerpwedstrijd en dit jaar zal het thema zijn: ‘FLOATING STRUCTURES’. Tijdens de dagvullende activiteit zal er in groepen van 4 tot 5 personen  een constructie ontworpen en gebouwd worden. De gebouwde constructies wordt getest op het water en beoordeeld door een professionele jury!  Daarnaast zullen een tweetal interessante lezingen gehouden worden aansluitend bij het thema.  Er  wordt voor een lunch gezorgd en de dag zal worden afgesloten met een borrel. De locatie van deze activiteit is de TU/e campus.

 

Het belooft een gezellige, competitieve en bovenal BOEIENDE dag te worden, dus schrijf je in!

 

Als je zelf een voorkeur voor bepaalde groepsgenoten hebt, kan je de namen invullen bij je inschrijving rechts op deze pagina (of mailen naar designchallenge@koerstue.nl. De commissie zal hier zoveel mogelijk rekening mee houden. Als je geen voorkeur opgeeft, delen wij je in een groep in.

Er is plaats voor 47 personen, bij meer inschrijvingen is er een reservelijst.

 

De hoofdsponsor van deze activiteit is Dura Vermeer.

The KOers Design Challenge is a design competition. For this edition the theme will be “FLOATING STRUCTURES”. During the day groups of 4 to 5 people will design a structure and then build it. The built structure will be tested on water and judged by a jury consisting of professionals! There will also be two interesting lectures about the theme. Lunch will be provided and the day will be concluded with a drink. The location is on the TU/e campus.

 

It promises to be a fun, competitive and above all an interesting day, so don’t hesitate to subscribe!

 

If you have a preference for group-members you can fill the names in with your subscription on the right side of the screen (or send an e-mail to designchalenge@koerstue.nl). The organizing committee will try to take all preferences into account. If you don’t have a preference you will be assigned to a group.

There is space for 47 people, more subscriptions will be placed on a reserve list.

 

The mail sponsor of this event is Dura Vermeer.

Taal / Language: onbekend / unknown

Bookings