Tussencoloquium – Maurits Roks | Studievereniging KOers

Tussencoloquium – Maurits Roks

Dynamic behavior of Timber Concrete Composite beams

De hout-beton liggers zijn inmiddels allemaal gemaakt en beproeft. Tijdens het tussencolloquium worden de resultaten van de proeven besproken en wordt de eventuele toepassing voor de praktijk verder toegelicht.