Wie wint de ENCI Studieprijs 2013? | Studievereniging KOers

Wie wint de ENCI Studieprijs 2013?

De inschrijving voor de ENCI Studieprijs 2013 is geopend en sluit 1 september a.s.

Het bestuur van het ENCI Studiefonds verleend jaarlijks studieprijzen aan afstudeerders, om belangstelling te wekken voor het bouwen met beton en om nieuwe ontwikkelingen te stimuleren. Prijswinnaars zijn studenten die naar de mening van de jury met hun afstudeerwerk blijk geven van goed inzicht, diepgang en originaliteit. De ENCI Studieprijs bestaat uit een geldbedrag (1e prijs € 750,-  en 2e prijs € 450,-) en een oorkonde. Ook is er een Publieksprijs te verdienen bij de prijsuitreiking op de Betondag, 21 november 2013. Daarnaast worden er Eervolle Vermeldingen toegekend, met alleen een oorkonde. De Betonvereniging voert de organisatie van de ENCI Studieprijs uit.

De prijzen worden uitgereikt in drie categorieën:
– Universiteiten of masteropleidingen;
– Technische hogescholen of bacheloropleidingen;
– Betongerelateerde professional masteropleidingen.

Voor een goede competitie is het van belang dat zo veel mogelijk afstudeerders meedingen. Op de website www.encistudieprijs.nl vindt u de meest actuele informatie over (deelname aan) deze prijs. U kunt ons ook volgen op Facebook. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marjolein Humme, via 0182 – 539 233 of info @encistudieprijs.nl.