Wie wint de StudentenSTAALprijs 2013? | Studievereniging KOers

Wie wint de StudentenSTAALprijs 2013?

Studenten die tussen 31 juli 2012 en 1 augustus 2013 zijn afgestudeerd of nog gaan afstuderen, worden van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de studentenSTAALprijs 2013. Het afstudeerwerk kan zijn: een architectonisch of constructief ontwerp, onderzoek, productontwikkeling of een combinatie daarvan, waarin staal een belangrijke rol vervult. De jury heeft behalve oog voor de architectonische en/of constructieve aspecten ook aandacht voor de duurzaamheidsaspecten van het ontwerp.

De studentenSTAALprijs wordt ieder jaar georganiseerd door de vereniging Bouwen met Staal en is bedoeld voor studenten bouwkunde en civiele techniek aan de Hogescholen, Technische Universiteiten, Academies van Bouwkunst en de opleiding Staalconstructeur BmS (Professional Master of Structural Engineering). De (afstudeer)prijs waardeert het werk van studenten die tijdens hun afstuderen de mogelijkheden van staal in civiele en bouwkundige constructies hebben onderzocht en/of optimaal hebben benut.

Aan de studentenSTAALprijs zijn geldprijzen verbonden en redactionele aandacht in het vakblad Bouwen met Staal. In de categorieën ARCHITECTUUR (HBO en TU), TECHNIEK (HBO, TU en MSEng) en ONDERZOEK (HBO en TU) kan voor elk niveau een eerste prijs van € 750, een tweede prijs van € 400 en een eervolle vermelding worden toegekend. Het project met ‘de meest slimme kilo’s staal’ maakt daarnaast kans op de categorie-overschrijdende Inventiviteitsprijs, groot € 800, gesponsord door de Stichting Van Bentum.

De feestelijke huldiging van de prijswinnaars vindt plaats tijdens de Nationale Staalbouwdag 2013 op 10 oktober op vliegveld Valkenburg. De genomineerde projecten zullen die dag worden presenteerd (via een power-pointpresentatie) en tentoongesteld. Er is plaats voor het opstellen van maquettes.