VABOR studieprijs Betononderhoud en Reparatie 2013 | Studievereniging KOers

VABOR studieprijs Betononderhoud en Reparatie 2013

De Vereniging van Adviseurs voor BetonOnderhoud en Reparatie, VABOR, zal evenals vorige jaren, een studieprijs van € 1000 uitreiken voor het beste afstudeerverslag op het gebied van betononderhoud en reparatie van een student aan een Nederlandse of Vlaamse (Technische) Universiteit of Hogeschool. Het doel van deze prijs is het promoten van het vak betononderhoud en reparatie binnen de opleidingen. De prijs wordt toegekend aan het afstudeerverslag dat op de meest overtuigende wijze bijdraagt aan innovatie en/of kennisverdieping met betrekking tot het vak betononderhoud en reparatie. Thema’s kunnen zijn: methoden en materialen voor reparatie, onderhoudssystematiek, kathodische bescherming, coatings en beschermingsmiddelen, schoon beton, duurzaamheid en levensduur, self healing, constructief versterken, injectie(materialen), brandwerende bekleding en andere speciale mortels, alle met betrekking tot betonconstructies. De aspecten waarop de jury de ingediende verslagen beoordeelt zijn: originaliteit, (praktische) uitwerking en diepgang. Om voor de prijs in aanmerking te komen moeten afstudeerverslagen uiterlijk 15 oktober 2013 worden toegestuurd aan het secretariaat van de VABOR, dit kan per e-mail. Het rapport moeten zijn geschreven in het Nederlands of Engels en bij de opleiding zijn ingeleverd tussen 1 september 2012 en 31 augustus 2013. De uitreiking van de prijs vindt plaats op 21 november tijdens de Betondag.

Reacties kunnen gestuurd worden naar:   info@vabor.nl