Seminar Prof. M. Mahendran | Studievereniging KOers

Seminar Prof. M. Mahendran

Beste Studenten,

Over circa 2 weken, op maandagmiddag 27 juli 2015, van 14:00 tot 15:30, zal Prof. M. Mahendran uit Australië voor ons een seminar organiseren. Gestart wordt met er een korte presentatie over dunne (staal)plaat wanden onder vuurbelasting, en na koffie met gebak volgt een korte presentatie van dunne plaat systemen voor gebouwen onder windbelasting. Het gepresenteerde onderzoek omvat het gehele domein van experimenten, simulaties, modelvorming, en rekenregels. Ik wil jullie van harte uitnodigen voor deze mogelijkheid tot kennisverwerving en internationalisering. Voor studenten is dit seminar ook interessant omdat er een aantal Ph.D.-vacatures zijn in Australië (Brisbane). Bijgevoegd is meer informatie te vinden, en in verband met de catering graag even een mailtje sturen naar dhr. Hofmeyer als je erbij wil zijn.

Met vriendelijke groeten,

Herm Hofmeyer

– – – – –

Dear Students,

In about 2 weeks, on Monday afternoon, July 27, 2015, from 2:00 p.m. to 3:30 p.m., Full Professor M. Mahendran from Australia will give a seminar for us. He will start with a short presentation on thin-walled steel walls under fire loads, and after coffee and cake a short presentation will be given on thin-walled building systems under wind loads. The research presented will cover a whole range of experiments, simulations, model developments, and design rules. Please feel more than warmly welcome to join this opportunity to enrich your knowledge and international contacts. For students this seminar is also a good opportunity to discuss a Ph.D. in Australia, for which several opportunities exist. More information can be found attached, and for catering, please mail to dhr. Hofmeyer if you will join the seminar.

Best Regards,

Herm Hofmeyer