• Wat is KOers?
 • Geschiedenis
 • Lidmaatschap
 • Huidig Bestuur
 • Oude Besturen
 • Commissies
 • Lustrum VII
 • Lustrum VI

Wat is KOers?

KOers is de studievereniging voor studenten Constructief Ontwerpen van de TU/e. Op dit moment heeft KOers ongeveer 250 leden.

Het hoofddoel van KOers is een aanvulling geven op het onderwijs en het contact leggen tussen studenten en het bedrijfsleven. Dit wordt onder meer mogelijk gemaakt door het regelmatig organiseren van excursies, lezingen, workshops en een studiereis. Met deze activiteiten wordt een link gelegd tussen de theoretische opleiding en de praktijk.

De onderwijscommissie van KOers houdt de vakken en projecten van de masterrichting Constructief Ontwerpen nauw in de gaten, waarbij door middel van discussiegroepen tussen student en docent evaluaties plaatsvinden.

Daarnaast geeft de vereniging elk jaar minimaal 3 keer een blad uit: de KOersief. Hierin vind je bijvoorbeeld leerzame artikelen over de praktijk, komen afstudeerders aan het woord en kun je verslagen van activiteiten teruglezen.

Naast de educatieve activiteiten houdt KOers het verenigingsleven in stand door het organiseren van bijvoorbeeld borrels, BBQ’s en KOers-feesten. Daarnaast is onder meer de betonkanorace een van de uitgesproken activiteiten om de naam van de vereniging hoog te houden!

Geschiedenis

KOers is een gezellige vereniging die al een hele geschiedenis heeft. KOers bestaat sinds 21 december 1978.

De officiële geboorte van KOers vindt plaats op 21 december 1978. Op die dag gaan Reni van Vliet en Huub Heijgele naar de notaris om een akte van oprichting te verkrijgen. In deze akte wordt het doel van de vereniging nader toegelicht: “De vereniging stelt zich ten doel het behartigen van de belangen van de studenten binnen de afstudeerrichting Konstruktief Ontwerpen”. Hoewel vanaf deze datum KOers officieel bestaat, is er de 3 jaar daaraan voorafgaand hard gewerkt om dit mogelijk te maken.

1975 – 1986: Al in 1975 vindt de eerste studiereis plaats, de bestemming is Engeland, om de maand worden er pauzefilms gedraaid en er vindt maandelijks een borrel plaats. In januari 1978 komt de eerste KOersief uit. De KOersief bestond toen uit een drietal A4?tjes, waarin duidelijk gemaakt werd wat de plannen van KOers zijn. In 1982 ontstaat het initiatief om lunchlezingen te gaan verzorgen. Ook verschijnt in mei van dit jaar de tweede editie van de KOersief. Besloten werd om het blad vanaf dat moment structureel te laten uitkomen. Er wordt een redactie gevormd en vanaf dan verschijnt de KOersief 3 a 4 maal per jaar. In 1985 wordt de studievereniging Bouwkunde opgericht. Vanaf dit moment is KOers niet meer een onafhankelijke studievereniging, maar wordt een sectie van deze overkoepelende vereniging. Ook al ligt KOers nu onder de vleugels van de nieuwe vereniging, betekent dit niet dat de activiteit minder worden. In 1985 vindt er bijvoorbeeld een excursie plaats naar Oostenrijk en Italië. Ook krijgen de studenten de gelegenheid zich via KOers te abonneren op de Cement en Bouwen met Staal.

Jan Siebelink: In 1987 neemt de heer Jan Siebelink afscheid van de vakgroep. Jan Siebelink was een van de meest opvallende en actieve KOersleden. Dit is de reden dat de lunchhoek in het hoofdgebouw vanaf dat moment de naam Jan Siebelinkhoek draagt. Bovendien wordt Jan Siebelink 11 jaar later benoemd tot erelid uit dank voor alles wat hij voor KOers betekend heeft. Naast de gebruikelijke activiteiten in 1990 is de Batavierenrace wel het hoogtepunt van dit jaar. Door de deelnemende studenten en vakgroepmedewerkers wordt vanaf februari een intensief trainingsprogramma gevolgd, waarna in april tijdens de wedstrijd een mooie 221e plaats behaald wordt. In 1991, terwijl de vereniging ongeveer 25 leden telt, wordt er deelgenomen aan de Betonkanorace. KOers is in Gent vertegenwoordigd met een aantal zelfgemaakte kano?s en valt zelfs in de prijzen. In het studiejaar ?96/?97 is er binnen KOers veel gedaan om actief leden te werven. Onder andere wordt er in juni 1996 een KOersbarbecue georganiseerd ter afsluiting van het collegejaar. In dit jaar zijn ook in gigantische letters KOers op de gevel van het hoofdgebouw geplakt. De aangepakte strategie werpt zijn vruchten af: het ledenaantal groeit flink. In 1997 bestaat de vereniging uit 66 studentleden, 11 tientjesleden en 48 fondsleden. In 1998 wordt naast Jan Siebelink ook Muriel Alblas tot erelid gekroond. Als secretaresse van de vakgroep stond ze altijd klaar voor de vereniging.

2002-2003: Aan het begin van het collegejaar 2002 ? 2003 verhuist de faculteit bouwkunde naar een nieuw gebouw: Vertigo. KOers moet dan het oude vertrouwde hok in het hoofdgebouw verlaten. Binnen enkele weken is er niets meer van het hok te herkennen waar KOers de hele tijd heeft gewoond. Maar KOers krijgt een nieuwe plaats in het nieuwe gebouw. Jammer is dat de studenten niet meer dicht bij de docenten zitten, namelijk op vloer 5 terwijl de docenten op vloer 9 zitten.

2010-2011: Dit jaar is het wederom tijd voor een verhuizing. Dit maal naar een andere plek binnen het inmiddels vertrouwde Vertigo. Het bestuur van de vereniging moet op een andere plaats op vloer 5 plaats nemen en zit niet langer direct bij haar leden. Gelukkig komen studenten nog vaak in de nieuwe bestuurshoek langs, mede dankzij de koffie en thee.

2010-2011 is ook het jaar van de BetonKanoRace in Eindhoven. KOers heeft na 13 jaar weer de eer dit internationale evenement te organiseren. Na een stroeve start komt de organisatie uiteindelijk goed op gang en wordt een geweldig evenement neer gezet!

Lidmaatschap

Het lidmaatschap is gratis voor alle Bachelor-studenten en alle Master-studenten met de richting Structural Design.

Er bestaan bij KOers drie verschillende lidmaatschappen:

Studentlid (GRATIS)

Voor studenten is er een studentlidmaatschap. Alle Bachelor-studenten en alle Master-studenten met de richting Structural Design kunnen gratis lid worden van KOers. Voor Master-studenten met een andere richting kost het lidmaatschap €3,- per jaar.

Club van vijf (€ 5,00 / jaar) Voor net afgestudeerden is er een club-van-vijflidmaatschap. De afgestudeerden kunnen als niet studenten voor één jaar tegen een gereduceerd bedrag van €5,- per jaar lid worden van KOers.

Fondsleden (€ 20,00 / jaar) Voor oudere afgestudeerden en/of mensen die KOers een warm hart toedragen is er fondsledenlidmaatschap. Deze mensen kunnen als niet studenten voor een bedrag van €20,- per jaar lid worden van KOers.

Huidig Bestuur (47e bestuur)

Het huidige bestuur bestaat uit vier personen:

Capture

Huidig Bestuur: vlnr. Lia, Lars, Eline en Thomas

Lars Croes – Voorzitter

Beste KOers-leden,Lars

Mijn naam is Lars Croes, ik ben geboren en getogen in de mooie stad Nijmegen, maar ik ben trots om me de afgelopen 5 jaar een Eindhovenaar te mogen noemen. Voordat ik hier begon met mijn bachelor aan de TU/e had ik een mooie tijd op de middelbare school waar ik mijn N&T VWO diploma haalde en mijn interesse in de techniek verkende. Als een kind hield ik al van het bouwen, en natuurlijk slopen, van door mij gemaakte gebouwen en constructies, waarschijnlijk herkenbaar voor velen van jullie.

Na de middelbare school verkoos ik de bachelor Bouwkunde boven Werktuigbouwkunde, en koos Eindhoven in plaats van Delft. Een keuze waar ik nog steeds blij mee ben en nooit spijt van heb gehad. Ik probeer zo veel mogelijk dingen te leren en mee te maken gedurende mijn tijd als student, en ben altijd actief geweest bij studieverenigingen en in het studentenleven. De laatste paar jaar ben ik onder andere bezig geweest met het ontwerpen en bouwen van de eerste ijskoepel in Finland, het organiseren van een studiereis naar Ecuador, en het ontwerpen en bouwen van de Bierkrattenbrug. Hiernaast heb ik deel uit gemaakt van meerdere andere kleine commissies.

Mijn doel dit jaar is om te blijven leren en mezelf te ontwikkelen, en mij te wijden aan het KOers-bestuur. Ook zal ik mijn laatste vakken afronden en beginnen met afstuderen. Mijn persoonlijke doel is leren om georganiseerder te zijn mijn professionele netwerk uit te bereiden. Samen met de andere bestuursleden en actieve leden hoop ik veel interessante en leuke activiteiten en ervaringen aan te bieden aan zowel de Structural Design studenten en Bouwkunde studenten in het algemeen.

Ik hoop om alle oude en nieuwe leden van KOers te leren kennen en kijk er naar uit om jullie te ontmoeten tijdens de activiteiten die we dit jaar zullen organiseren.

Eline Dolkemade – Secretaris en Commissaris Onderwijs

Beste KOers-leden,Eline

Mijn naam is Eline Dolkemade en ben 24 jaar. Ik ben opgegroeid in Willemstad, een klein dorpje in het westen van Brabant en ging in Roosendaal naar de middelbare school. Zes jaar geleden startte ik met de bachelor bouwkunde aan de Hogeschool Rotterdam, daarna ben ik gaan ‘doorstuderen’ voor nog een paar mooie studenten jaren in Eindhoven.

Nadat ik mijn diploma heb gehaald op de middelbare school was het tijd om een studie te kiezen en voor mij gevoel ook je toekomst. Ik had werkelijk geen idee en heb bouwkunde heel willekeurig gekozen. In eerste instantie was dit omdat ik affiniteit had met creativiteit en ik dacht ook met ontwerpen. Maar na mijn eerste tekenles kwam ik er direct achter dat wanneer ik iets ‘moest’ ontwerpen, ik dat helemaal niet leuk vond. Gelukkig kwam ik er tijdens mijn tweede jaar achter dat de mechanica en constructie vakken mij veel beter lagen. In mijn vierde jaar ben ik daarom de minor constructief ontwerpen gaan doen en heb ik besloten dat het HBO niet het einde van mijn studie tijd zou zijn, maar pas het begin. Er is nog zoveel te leren.

Dat heeft me dan ook naar de Technische universiteit Eindhoven gebracht. In het begin had ik moete met het verschil tussen het HBO en de universiteit, maar een stel nieuw studie vrienden heeft me daar doorheen gesleept. Na het echte begin van de master maakte ik nog meer studie vrienden en voelde ik me helemaal thuis op de TU/e  en bij KOers.

Als ik ergens bij betrokken raak wil ik altijd graag helpen en dingen beter maken, vandaar mijn deelname aan het 47e bestuur van KOers. Ook kijk ik er erg naar om iets meer betrokken te zijn bij het onderwijs en het geklaag van de studenten om te zetten in beter onderwijs voor de huidige en aankomende studenten.

Ik heb er zin in om jullie allemaal te zien dit academisch jaar!

Lia de Mooij – Penningmeester

Beste KOers-leden,Lis

Mijn naam is Lia de Mooij en ik ben 22 jaar oud. Ik kom uit een klein dorpje in West-Brabant genaamd Lepelstraat en woon sinds vier jaar in Eindhoven. In het derde jaar van de middelbare school wist ik al dat ik Bouwkunde wilde studeren aan de TU in Eindhoven. Ondanks dat ik me niet verdiept heb in andere mogelijke studies, heb ik nooit spijt gehad van mijn keuze. Zodra ik begon aan mijn bachelor voelde ik me op mijn plek binnen Bouwkunde en met de jaren is dit gevoel alleen nog gegroeid. Na het eerste jaar begin je je te specialiseren in de richting die jou aanspreekt. Tijdens projectwerk merkte ik al snel dat de constructieve aspecten mij het beste lagen en ben dan ook de weg van het Constructief Ontwerpen gaan volgen.

Ik heb mijn bachelor in drie jaar afgerond en ben vorig jaar begonnen aan mijn master Structural Design. Tijdens mijn bachelor ben ik lid geworden van KOers, maar ik wist er aan het begin van mijn master nog steeds weinig van af. Nadat andere studenten mij over hadden gehaald om een aantal lunchlezingen en borrels bij te wonen, merkte ik dat KOers erg actief was in het organiseren van activiteiten. Deze activiteiten waren een welkome afwisseling binnen het vele projectwerk in combinatie met de reguliere vakken. Ik had mezelf dan ook voorgenomen om vanaf dat moment zo veel mogelijk deel te nemen aan de activiteiten. De activiteiten waren niet alleen leuk en leerzaam, maar zorgde er ook voor dat ik veel nieuwe mensen leerde kennen waardoor ik steeds meer betrokken raakte binnen de studievereniging. Komend jaar zet ik de volgende stap in mijn deelname binnen KOers door de functie van penningmeester te vervullen binnen het 47e bestuur.

Ik hoop samen met de andere bestuursleden veel interessante, leerzame en gezellige activiteiten te organiseren binnen het komende studiejaar. Ik kijk er dan ook naar uit om vele nieuwe leden te verwelkomen en om de huidige leden nog wat beter te leren kennen!

Thomas Dam – Commissaris Public Relations en Vicevoorzitter

Beste KOers-leden,Thomas

Mijn naam is Thomas Dam, ik ben 23 jaar en ik ben opgegroeid in Kaatsheuvel, het dorpje van het mooiste pretpark van Nederland. Gedurende de middelbare schooltijd aan het Willem van Oranje College in Waalwijk, ben ik altijd zeer geïnteresseerd geweest in bouwkunde, terwijl ik allerlei plattegrondjes van mijn huis en slaapkamer maakte. Zo was het een logische stap om na het afronden van de VWO met latijn en wiskunde D voor de bachelor Architecture, Building and Planning aan de TU Eindhoven te kiezen.

Echter realiseerde ik me aan het begin van de bachelor al snel dat de richting architectuur me niet zo goed lag als verwacht en dat ik meer de wiskundige en technische kant van de studie verkoos. Tijdens het derde jaar heb ik ook nog de minor Entrepreneurship and Innovation gedaan omdat ik altijd geïnteresseerd was in het bedrijfsleven en het oprichten van een eigen bedrijf. Toch besloot ik om mijn dromen volgen en ik ben doorgegaan met de master Structural Design met daarbij het certificaat van Construction Technology.

Naast het studeren doe ik verschillende andere activiteiten. Zo ben ik de eerste twee jaar nog bij de hockeyclub in Kaatsheuvel blijven hockeyen en heb ik geroeid. Daarna ben ik gaan hockeyen bij Don Quishoot en gaan zaalvoetballen in onder andere het team van KOers. Op deze manier ben ik in contact gekomen met KOers samen met de goede resultaten van de Bierkrattenbrug van afgelopen jaar. Om mijn ondernemende ervaringen te verrijken en om jullie allemaal, huidige en nieuwe leden van KOers, te ontmoeten, zal ik in het 47e bestuur de functie van commissaris Public Relations vervullen.

Ik hoop jullie allemaal te ontmoeten tijdens onze activiteiten!

Oude Besturen

Bestuur 2015-2016 (46e bestuur)

Gosse Slager - Voorzitter
Pierre Hendrikx - Secretaris en Commissaris PR
Wessel Manders - Penningmeester
Lieneke van der Molen - Commissaris Onderwijs

 Bestuursfoto KOers - Robbert de Smet (4) uitsnede

Bestuur 2014-2015 (45e bestuur)

Thijs de Goede - Voorzitter
Sander Montrée - Secretaris
Gerben van der Meijde - Penningmeester
Jelle Mensink - Commissaris PR
Niels Hanegraaf - Commissaris Redactie

Miniature bestuur 45

Bestuur 2013-2014 (44e bestuur)

Loes Mulders - Voorzitter
Miranda Kamphuis - Secretaris
Marijn Bruurs - Penningmeester en Commissaris PR

bestuursfoto_koers_2013_2014_06 facebook

Bestuur 2012-2013 (43e bestuur)

Rob Wolfs - Voorzitter
Linda Verschuren - Secretaris
Christiaan den Otter - Penningmeester
Thijs Meijers - Commissaris PR
Iris Rombouts - Commissaris Activiteiten en Onderwijs

Bestuur 2012-2013

Bestuur 2012 (42e bestuur)

Omar Sarfatij - Voorzitter
Tim Donkers - Secretaris
Jeroen Hendriks - Penningmeester en Commissaris PR

bestuur12a

Bestuur 2011 (41e bestuur)

Omar Sarfatij - Voorzitter
Steven Schoenmakers - Secretaris
Jeroen Hendriks - Penningmeester en Commissaris PR

bestuur11a

Bestuur 2010-2011 (40e bestuur)

Steven Schoenmakers - Voorzitter
Emiel Custers - Secretaris
Douwe Stellingwerff - Penningmeester en Commissaris PR
Roel Pluijmen - Commissaris Activiteiten

bestuur1011

Bestuur 2010 (39e bestuur)

Lianne Tas - Voorzitter
Jean-Paul Frencken - Secretaris
Marco Schmeitz - Penningmeester en Commissaris PR
Bastiaan Göttgens - Commissaris Redactie
Sean Diederen - Commissaris Activiteiten

bestuur10

 

Bestuur 2009 (38e bestuur)

Lianne Tas - Voorzitter
Koen van Uffelen - Secretaris
Wouter van der Sluis - Penningmeester
Robbert - Commissaris PR

bestuur0910

 

Bestuur 2008-2009 (37e bestuur)

Koen van Uffelen - Voorzitter
Anne-Marie van Welie - Secretaris
Wouter van der Sluis - Penningmeester
Robbert - Commissaris PR
Harm Boel - Commissaris Onderwijs
Marko Jovic - Commissaris Activiteiten
Hamza Chakiri - Commissaris Activiteiten

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Bestuur 2007-2008 (36e bestuur)

Linh Sa Lê - Voorzitter
Matéi Kevenaar - Secretaris
Rianne Luimes - Penningmeester

bestuur0708

 

Bestuur 2006-2007 (35e bestuur)

Ragavan Appiah - Voorzitter + Commissaris Activiteiten
Menno van Dijk - Penningmeester + Secretaris

bestuur0607

 

Bestuur 2005-2006 (34e bestuur)

Maarten Braem - Voorzitter + Secretaris
Jop Courage - Penningmeester
Wil van de Wouw - Secretaris + Commissaris Activiteiten
Bas Wijnbeld - Commissaris Redactie + Commissaris Activiteiten

bestuur0506

Bestuur 2004-2005 (33e bestuur)

Alexander Suma - Voorzitter
Karin de Louw - Secretaris
Dennis Opbroek - Penningmeester
Sigrid Mulders - Commissaris Activiteiten
Alexandro Janga - Commissaris Activiteiten
Geert Brouwers - Commissaris PR
Gertjan Coenen - Commissaris Redactie

bestuur0405

Bestuur 2003-2004 (32e bestuur)

Michaël Fütterer - Voorzitter
Wendy Seijkens - Penningmeester
Frank Huijben -Commissaris Activiteiten

bestuur0304

Bestuur 2002-2003 (31e bestuur)

Linda Schetters - Voorzitter
Manja van de Worp - Secretaris
Dirk Rinze Visser - Penningmeester
Jitze Koops - Commissaris Activiteiten
Dennis Woudenberg - Commissaris Activiteiten
Paul Teeuwen - Commissaris Redactie

bestuur0203

Bestuur 2001-2002 (30e bestuur)

Evert Leijendekker - Voorzitter
Annemarie Hoogervorst - Secretaris
Stefan Holman - Penningmeester
Stephanie Ogink - Commissaris Activiteiten
Nory Walenbergh - Commissaris Activiteiten
Niels van Kronenberg - Commissaris Redactie

bestuur0102

Bestuur 2000-2001 (29e bestuur)

Walter van Adrichem - Voorzitter
Wilbert Savelkouls - Secretaris
Ernst Klmaer - Penningmeester
Linda Bukman - Commissaris Activiteiten
Monique Haenen - Commissaris Activiteiten
Twan Hendriks - Commissaris Redactie

bestuur0001

Commissies

Binnen KOers zijn vele commissies. Iedere commissie heeft zijn eigen charmes en activiteiten. Het leuke van het zitten in een commissie is het beter leren kennen van de leden en natuurlijk op constructief of gezellig vlak bezig zijn. Daarnaast is het natuurlijk ook een leuke manier om studiepunten te verdienen!

Sommige commissies zijn onderwijsondersteunend, andere commissies zijn ondersteunend op constructief gebied. Denk hierbij aan betonkano’s bouwen of het organiseren van een studiereis. Daarnaast zijn er natuurlijk ook gezelligheidscommissies, zoals de borrel- of feestcommissie.

Momenteel worden de commissie voor dit jaar (2016-2017) gevormd. Heb jij interesse in commissiewerk, of wil je meer weten? Stuur ons een mail!

ENCI MeerDaagse Excursiecommissie

Ieder jaar wordt er een meerdaagse excursie georganiseerd, meestal naar een grote maar niet ver gelegen stad, zoals afgelopen jaar Stuttgart en München. Andere jaren hebben we ook Hamburg, Kopenhagen, Stuttgart, Oslo, Valencia, Londen, Berlijn en Frankfurt bezocht.

 • Britt Cordewener
 • Kees Govers
 • Wouter van der Vossen
 • Gerben van der Meijde
 • Lars Croes

Buitenlandse StudieReiscommissie

Er wordt in het tweede deel van het studiejaar een buitenlands reis georganiseerde door de BSR-commissie, met als doel het op een gezellige en vrij informele manier kennis maken met een andere cultuur, bouwstijl, architectuur, historie en bijzondere constructies. Afgelopen jaar is er een geslaagde studiereis naar Singapore georganiseerd.

BetonKanoRacecommissie

De betonkano-race is een jaarlijks evenement waarbij studenten van verschillende (hoge-)scholen en universiteiten het tegen elkaar opnemen in (zelfgemaakte) betonnen kano’s, met prijzen voor onder andere lichtste kano en voor korte- en lange afstand wedstrijden. Naast het uitbreiden van de bestaande vloot, houd de commissie zich bezig met het werven van deelnemers en het samenstellen van verschillende teams (heren, dames en gemengd). We zullen ook proberen om in samenwerking met de betondocenten deelnemers te werven. Daarnaast hopen we op een enthousiaste commissie die nieuwe racekano’s zal ontwerpen en maken. Speciale aandacht zal gegeven worden aan het ontwerp van de Innovatieve Kano.

 • Derk Bos
 • Lia de Mooij
 • Stijn van Kuijk
 • Nick Visser
 • Tijs Martens

KOers Design Challengecommissie 

Dit jaar komt er weer een nieuwe editie van de KOers Design Challenge. Dit is een zowel educatief als competitief evenement, waar de studenten uit worden gedaagd om een constructie maken binnen een bepaald thema. Tot de dag zelf zal dit thema geheim blijven.

 • Dion Goris
 • Qiao Ben Zhang
 • Gido Dielemans
 • Esther Brouwer
 • Lia de Mooij
 • Eline Dolkemade

Redactiecommissie

Drie keer per jaar brengt KOers het verenigingsblad de KOersief uit. Het doel is om elke KOersief weer interessant te maken voor de leden en sponsoren. Dit gebeurt onder andere doordat Iedere KOersief een eigen thema draagt, zoals Hoogbouw, Calatrava, Promoveren, etc. In de KOersief worden artikelen geplaatst, geschreven door zowel studenten, docenten en mensen uit het bedrijfsleven. Verder worden er afstudeerverslagen in geplaatst van leden van KOers en excursie verslagen van activiteiten die door KOers zijn georganiseerd of bezocht.

 • Thomas van Vooren
 • Angelique van de Schraaf
 • Lieneke van der Molen
 • Eline Dolkemade
 • Tom Godthelp
 • Caroline Koks
 • Denise Kerindongo

Borrelcommissie

Regelmatig organiseert de borrelcommissie een borrel voor alle KOers-leden. De borrels vinden vaak plaats in de SkyBar! Underground. Er zijn verschillende aanleidingen voor de borrels, zoals de sjoelborrel wat een mooie strijd is tussen SUPport en KOers. De borrelcommissie bestaat uit het voorgaande ( 46e) bestuur.

 • Gosse Slager
 • Pierre Hendrikx
 • Wessel Manders
 • Lieneke van der Molen

Websitecommissie

De websitecommissie zal zich inzetten om de website te verbeteren.

 • Sander Montrée
 • Pierre Hendrikx
 • Thomas Dam
 • Eline Dolkemade

Raad van Advies

De Raad van Advies adviseert en controleert het bestuur. De Raad van Advies bestaat uit:

 • Rob Wolfs (43e bestuur KOers)
 • Loes Mulders (44e bestuur KOers)
 • Thijs de Goede (45e bestuur KOers)
 • Gerben van der Meijde (45e bestuur KOers)
 • Gosse Slager (46e bestuur KOers)
 • Wessel Manders ( 46e bestuur KOers)

Kascontrole commissie

De Kascontrolecommissie adviseert de penningmeester en controleert de boekhouding. De Kascontrolecommissie bestaat uit:

 • Gerben van der Meijde (Penningmeester 45e bestuur KOers)
 • Wessel Manders (Penningmeester 46e bestuur KOers)
 • Merel van Hooren (Penningmeester 31e bestuur CHEOPS)

Lustrum VII – 35 jaar KOers!

Revolutie-poster

De bouw is turbulent en kent ups en downs. Dit is niet nieuw en algemeen bekend. Toch lijkt het de laatste jaren zo slecht te gaan dat er gesproken wordt van een ware bouwcrisis. Maar hoe erg is deze crisis en hoe lang duurt ze nog? Praten we er niet te veel over en moeten we niet eigenlijk veel meer doen waar we goed in zijn: bouwen!

Op 21 december bestond studievereniging KOers 35 jaar. Dit heuglijke feit werd gevierd met een week aan bijzondere activiteiten, als lezingen, workshops en een gala. Tijdens deze feestelijke week bleef KOers echter kritisch. Met het thema (R)Evolutie? worden vraagtekens gezet bij de huidige status van de bouw. Gaan de ontwikkelingen de juiste richting op of kunnen we beter vasthouden aan het ouderwetse imago van de bouw? Welke toonaangevende innovaties zijn de laatste jaren doorgevoerd en hoe ziet de constructieve toekomst er uit? Deze en meer vragen werden beantwoord tijdens de vele activiteiten van de lustrumweek van KOers.

De 7e lustrumweek van KOers vond plaats in kalenderweek 50. Van 8 t/m 13 december 2013 werden dagelijks activiteiten georganiseerd, in en rond het Vertigo gebouw op de campus van de TU/e:

Zondag 8 dec : Alumni-dag
Maandag 9 dec : Opening van de lustrumweek, tentoonstelling, pubquiz
Dinsdag 10 dec : Minisymposium
Donderdag 12 dec Betonworkshop
Vrijdag 13 dec : Gala

(klik op de activiteit om naar de foto’s te gaan)

De lustrumcommissie bestond uit de volgende fanatieke KOers-leden:

- Laurens Ensink – Voorzitter

- Gydo Fransen – Secretaris

- Christian Fredrix – Penningmeester

- Rob Wolfs – Commissaris Public Relations

- Marijn Bruurs – 44e Bestuur

Lustrum VI – 1978 – 2008

In december 2008 bestond KOers 30 jaar. Om dit te vieren werd er een lustrumweek georganiseerd. De lustrumweek vond plaats in week 48, van zondag 23 november 2008 tot zaterdag 29 november 2008.

Het thema van de lustrumweek was: KOers zoekt de grenzen op!

In dit dubbelzinnige thema wordt op verschillende wijzen gerefereerd naar de aspecten waar een constructeur mee te maken krijgt. De activiteiten van de lustrumweek zullen alle een herkenbare verbinding hebben met het thema.

Het programma van de lustrumweek zag er als volgt uit:

Zondag 23 nov : Alumni-dag
Maandag 24 nov : Officiële opening van de lustrumweek en de tentoonstelling
Dinsdag 25 nov : Lezing en excursie
Woensdag 26 nov : Workshop en Spelshow
Donderdag 27 nov : Symposium
Vrijdag 28 nov : Gala

Meer weten? Klik hier!