• Wat is KOers?
 • Geschiedenis
 • Lidmaatschap
 • Huidig Bestuur
 • Oude Besturen
 • Commissies
 • Lustrum VIII
 • Lustrum VII
 • Lustrum VI

Wat is KOers?

KOers is de studievereniging voor studenten Constructief Ontwerpen van de TU/e. Op dit moment heeft KOers ongeveer 250 leden.

Het hoofddoel van KOers is een aanvulling geven op het onderwijs en het contact leggen tussen studenten en het bedrijfsleven. Dit wordt onder meer mogelijk gemaakt door het regelmatig organiseren van excursies, lezingen, workshops en een studiereis. Met deze activiteiten wordt een link gelegd tussen de theoretische opleiding en de praktijk.

De onderwijscommissie van KOers houdt de vakken en projecten van de masterrichting Constructief Ontwerpen nauw in de gaten, waarbij door middel van discussiegroepen tussen student en docent evaluaties plaatsvinden.

Daarnaast geeft de vereniging elk jaar minimaal 3 keer een blad uit: de KOersief. Hierin vind je bijvoorbeeld leerzame artikelen over de praktijk, komen afstudeerders aan het woord en kun je verslagen van activiteiten teruglezen.

Naast de educatieve activiteiten houdt KOers het verenigingsleven in stand door het organiseren van bijvoorbeeld borrels, BBQ’s en KOers-feesten. Daarnaast is onder meer de betonkanorace een van de uitgesproken activiteiten om de naam van de vereniging hoog te houden!

Geschiedenis

KOers is een gezellige vereniging die al een hele geschiedenis heeft. KOers bestaat sinds 21 december 1978.

De officiële geboorte van KOers vindt plaats op 21 december 1978. Op die dag gaan Reni van Vliet en Huub Heijgele naar de notaris om een akte van oprichting te verkrijgen. In deze akte wordt het doel van de vereniging nader toegelicht: “De vereniging stelt zich ten doel het behartigen van de belangen van de studenten binnen de afstudeerrichting Konstruktief Ontwerpen”. Hoewel vanaf deze datum KOers officieel bestaat, is er de 3 jaar daaraan voorafgaand hard gewerkt om dit mogelijk te maken.

1975 – 1986: Al in 1975 vindt de eerste studiereis plaats, de bestemming is Engeland, om de maand worden er pauzefilms gedraaid en er vindt maandelijks een borrel plaats. In januari 1978 komt de eerste KOersief uit. De KOersief bestond toen uit een drietal A4?tjes, waarin duidelijk gemaakt werd wat de plannen van KOers zijn. In 1982 ontstaat het initiatief om lunchlezingen te gaan verzorgen. Ook verschijnt in mei van dit jaar de tweede editie van de KOersief. Besloten werd om het blad vanaf dat moment structureel te laten uitkomen. Er wordt een redactie gevormd en vanaf dan verschijnt de KOersief 3 a 4 maal per jaar. In 1985 wordt de studievereniging Bouwkunde opgericht. Vanaf dit moment is KOers niet meer een onafhankelijke studievereniging, maar wordt een sectie van deze overkoepelende vereniging. Ook al ligt KOers nu onder de vleugels van de nieuwe vereniging, betekent dit niet dat de activiteit minder worden. In 1985 vindt er bijvoorbeeld een excursie plaats naar Oostenrijk en Italië. Ook krijgen de studenten de gelegenheid zich via KOers te abonneren op de Cement en Bouwen met Staal.

Jan Siebelink: In 1987 neemt de heer Jan Siebelink afscheid van de vakgroep. Jan Siebelink was een van de meest opvallende en actieve KOersleden. Dit is de reden dat de lunchhoek in het hoofdgebouw vanaf dat moment de naam Jan Siebelinkhoek draagt. Bovendien wordt Jan Siebelink 11 jaar later benoemd tot erelid uit dank voor alles wat hij voor KOers betekend heeft. Naast de gebruikelijke activiteiten in 1990 is de Batavierenrace wel het hoogtepunt van dit jaar. Door de deelnemende studenten en vakgroepmedewerkers wordt vanaf februari een intensief trainingsprogramma gevolgd, waarna in april tijdens de wedstrijd een mooie 221e plaats behaald wordt. In 1991, terwijl de vereniging ongeveer 25 leden telt, wordt er deelgenomen aan de Betonkanorace. KOers is in Gent vertegenwoordigd met een aantal zelfgemaakte kano?s en valt zelfs in de prijzen. In het studiejaar ?96/?97 is er binnen KOers veel gedaan om actief leden te werven. Onder andere wordt er in juni 1996 een KOersbarbecue georganiseerd ter afsluiting van het collegejaar. In dit jaar zijn ook in gigantische letters KOers op de gevel van het hoofdgebouw geplakt. De aangepakte strategie werpt zijn vruchten af: het ledenaantal groeit flink. In 1997 bestaat de vereniging uit 66 studentleden, 11 tientjesleden en 48 fondsleden. In 1998 wordt naast Jan Siebelink ook Muriel Alblas tot erelid gekroond. Als secretaresse van de vakgroep stond ze altijd klaar voor de vereniging.

2002-2003: Aan het begin van het collegejaar 2002 ? 2003 verhuist de faculteit bouwkunde naar een nieuw gebouw: Vertigo. KOers moet dan het oude vertrouwde hok in het hoofdgebouw verlaten. Binnen enkele weken is er niets meer van het hok te herkennen waar KOers de hele tijd heeft gewoond. Maar KOers krijgt een nieuwe plaats in het nieuwe gebouw. Jammer is dat de studenten niet meer dicht bij de docenten zitten, namelijk op vloer 5 terwijl de docenten op vloer 9 zitten.

2010-2011: Dit jaar is het wederom tijd voor een verhuizing. Dit maal naar een andere plek binnen het inmiddels vertrouwde Vertigo. Het bestuur van de vereniging moet op een andere plaats op vloer 5 plaats nemen en zit niet langer direct bij haar leden. Gelukkig komen studenten nog vaak in de nieuwe bestuurshoek langs, mede dankzij de koffie en thee.

2010-2011 is ook het jaar van de BetonKanoRace in Eindhoven. KOers heeft na 13 jaar weer de eer dit internationale evenement te organiseren. Na een stroeve start komt de organisatie uiteindelijk goed op gang en wordt een geweldig evenement neer gezet!

Lidmaatschap

Het lidmaatschap is gratis voor alle Bachelor-studenten en alle Master-studenten met de richting Structural Design.

Er bestaan bij KOers drie verschillende lidmaatschappen:

Studentlid (GRATIS)

Voor studenten is er een studentlidmaatschap. Alle Bachelor-studenten en alle Master-studenten met de richting Structural Design kunnen gratis lid worden van KOers. Voor Master-studenten met een andere richting kost het lidmaatschap €3,- per jaar.

Club van vijf (€ 5,00 / jaar) Voor net afgestudeerden is er een club-van-vijflidmaatschap. De afgestudeerden kunnen als niet studenten voor één jaar tegen een gereduceerd bedrag van €5,- per jaar lid worden van KOers.

Fondsleden (€ 20,00 / jaar) Voor oudere afgestudeerden en/of mensen die KOers een warm hart toedragen is er fondsledenlidmaatschap. Deze mensen kunnen als niet studenten voor een bedrag van €20,- per jaar lid worden van KOers.

Huidig Bestuur (48e bestuur)

KOers 48e Bestuur

Huidig Bestuur: vlnr. Denise Kerindongo, Gido Dielemans, Derk Bos, Maisa van Genderen, Caroline Koks

Derk Bos – Voorzitter

Beste leden,_H5C4924_1

Jullie voorzitter heet Derk Bos, is 22 jaar oud en is opgegroeid in Oosterbeek, een dorpje naast Arnhem. Op het Stedelijk Gymnasium Arnhem heeft hij zijn vwo-diploma behaald, waarna hij is begonnen aan zijn bachelor Bouwkunde op de Technische Universiteit Eindhoven.

Als een gevolg van onwetendheid kwam wilde hij in zijn eerste jaar binnen met het plan een architect te worden. Gelukkig kwam het besef op tijd dat er meer is dan architectuur en dat constructief ontwerp misschien beter past bij zijn rationele karakter. Gelukkig heeft hij tot op de dag van vandaag allesbehalve spijt van de keuze die hij toen heeft gemaakt.

Bij het starten van zijn master Structural Design afgelopen jaar kwam de realisatie dat hij al bijna moest afstuderen, als hij nominaal zou doorstuderen. Dat ging allemaal wel heel snel en daarom besloot hij hier en daar wat vertraging in te bouwen. Twee keer een semester parttime stage te gaan lopen bij Tentech in Utrecht en Octatube in Delft was alvast een goed begin, maar daar eindigde het niet.

Ook zijn introductie bij KOers kwam in de vorm van de BierKrattenBrugcommissie in het laatste jaar van zijn bachelor. Omdat dit wel goed bevallen was, besloot hij het jaar daarop in de BetonKanoRacecommissie te gaan. Deze stijgende lijn zet hij dit jaar graag door in het voorzitterschap bij KOers waarmee hij de mogelijkheid krijgt om ook andere studenten enthousiast te maken en te betrekken bij het genot van extra curriculaire activiteiten. Een aantal stoelen in de KOek zijn al redelijk vervormd naar zijn zitvlak het afgelopen jaar, maar ze zitten nog niet perfect. Het aankomend jaar zal hij daarom waarschijnlijk nog meer te vinden zijn op vloer 2 om dynamic formfinding op stoelen toe te passen, maar natuurlijk ook om de band met de leden van KOers te verbeteren!

Gido Dielemans – Secretaris en Vice-voorzitter

Beste KOersleden, Gido Dielemans

Mijn naam is Gido Dielemans. Ik ben geboren in de mooie Brabantse stad Breda en opgegroeid in Prinsenbeek een dorpje aan de andere kant van de A16. Na zes jaar heb ik op het Mencia de Mendoza Lyceum in Breda mijn vwo-diploma behaald met N&T-profiel. Sinds de start van mijn bachelor in 2012 ben ik in Eindhoven te vinden, in 2015 heb ik mijn Bachelor diploma Bouwkunde met specialisatie Techniek in ontvangst mogen nemen.

Vervolgens ben ik in september 2015 begonnen aan mijn master Structural Design. In het eerste semester van mijn master heb ik samen met Tom Godthelp, Pavlo Kuzin, Lia de Mooij en Robbert de Smet bij Geelen Beton een Fabric Formwork element mogen realiseren. Als aanvulling op mijn master ben ik in februari 2016 begonnen met een parttime stage bij Van Boxsel Engineering te Oosterhout. Bij Van Boxsel Engineering ben ik werkzaam geweest aan de automatisering van berekeningen, met in het bijzonder de parametrische berekening van het vloersysteem KanaalBreedPlaat. Hiervoor heb ik ook een artikel mogen schrijven in het vakblad Cement editie 2017/1. Na een jaar part time stage te hebben gelopen ben ik in februari 2017 gestopt om mijn resterende vakken af te ronden.

Mijn eerste kennismaking met KOers was in de vorm lunchlezingen en excursies. Na afgelopen jaar waar ik deelgenomen heb aan de KOers Design Challenge Commissie heb ik meer leden van KOers mogen ontmoeten. Al snel had het KOers-virus mij ook te pakken. Ik kijk uit om komend jaar veel interessante en gezellige activiteiten voor jullie allen te organiseren.

Maisa van Genderen – Penningmeester en Commissaris Activiteiten

Beste KOersleden, Maisa van Genderen

Ik ben Maisa van Genderen en ik ben 22 jaar oud. Ik ben geboren in Rotterdam en op mijn 9e naar Suriname verhuisd, waardoor ik dit meer als thuis zie. Ik heb in Paramaribo op het Arthur Alex Hoogendoorn Atheneum mijn vwo-diploma gehaald en ben daarna in mijn eentje naar Eindhoven verhuisd om in Nederland te gaan studeren!

Ik ben in Eindhoven begonnen aan de bachelor bouwkunde, zoals ook bij onze voorzitter het geval was, dacht ik namelijk dat ik architect wilde worden. Na het eerste O project bij TOP ben ik hier toch vrij snel vanaf gestapt en ben ik gelukkig voor de richting constructief ontwerpen gegaan! Ik moet wel toegeven dat ik nog altijd op zoek was naar meer. Ik heb daarom ook nog het Honors programma gedaan, wat student-assistentschappen, en ben in het derde jaar van de bachelor Bouwkunde begonnen aan de bachelor Biomedische technologie.

Voor mijn aankomende laatste jaar bachelor BMT was ik op zoek naar extra invulling. Omdat ik op dit moment een andere studie dan Bouwkunde doe had ik niet verwacht dat ik lid mocht worden van het bestuur van KOers. Gelukkig ben ik mee gegaan op MDE en bleek het dat dit toch mocht! Ik vind het dan ook ontzettend leuk en leerzaam om kandidaat te zijn voor het 48e bestuur. Ik vind KOers een geweldig gezellige vereniging en ook het vakgebied CO ligt mij nog steeds. Ik ga me dan ook optimaal inzetten om er een top jaar van te maken!

Denise Kerindongo – Commissaris Onderwijs en Commissaris Activiteiten

Beste KOersleden, _H5C4976_1

Mijn naam is Denise Kerindongo. Ik ben 22 jaar oud en ben geboren en getogen in Tilburg. Vanaf de basisschool wist ik al dat ik Bouwkunde wilde gaan studeren. Ik hield toen, en nu nog steeds van creatief bezig zijn, van tekenen en van rekenen. De middelbare school waar ik naartoe ging was het Koning Willem II College. Hier heb ik mijn diploma N&T en N&G gehaald, hier was ik al bewust bezig met techniek.

Na het halen van mijn diploma ben ik begonnen aan mijn studie Bouwkunde in Eindhoven. De keuze tussen Delft en Eindhoven was vrij snel gemaakt. De sfeer in Eindhoven trok mij meer aan dan die in Delft. In het eerste jaar van mijn studie reisde in nog op en neer tussen Tilburg en Eindhoven, maar na een tijdje besloot ik om een Eindhovenaar te worden en meer uit mijn studententijd te halen. Inmiddels woon ik al 4 jaar in Eindhoven en het bevalt zeer goed.

Toen ik begon aan de studie Bouwkunde had ik het idee dat ik later een architecte zou worden. Echter na kennis te hebben gemaakt met de verschillende richtingen en bijbehorende vakken die werden aangeboden, veranderde ik al snel van gedachten. Het constructieve aspect van een bouwproces sprak me veel meer aan dan de kant van de architectuur. Ook ben ik van mening dat de basis ligt bij de constructie en dat een structureel ontwerp ook architectonische aspecten kan hebben. Het fijne aan de Technische Universiteit Eindhoven is dat alle disciplines met elkaar worden gecombineerd en niet op zichzelf staan.

In het begin van mijn master Structural Design besloot ik om actiever deel te nemen aan de activiteiten binnen KOers. Ik sloot me aan bij de redactiecommissie en via deze commissie ben ik steeds bekender geworden met de leden van KOers. Later ging ik mee op MDE naar Kopenhagen, en hier kwam ik erachter wat voor sterke sfeer en goede banden er bestaan binnen KOers. Hier wou ik ook graag aan deelnemen. Daarnaast liep ik niet meer nominaal en zou ik langer over de master moeten doen. Het leek mij verstandig om deze vertraging goed te benutten door mezelf te verrijken op andere gebieden dan alleen het volgen van vakken en projecten. Naar mijn mening is het belangrijk om jezelf te profileren en onderscheiden van andere studenten. In dit jaar groeide mijn ambitie dan ook om het bestuur van KOers te gaan doen. Het komende jaar zal ik een stapje verder gaan met mijn betrokkenheid en de functie van commissaris onderwijs en activiteiten vervullen binnen het 48e bestuur.

Mijn doel voor het komend jaar is om samen met de andere bestuursleden er een leerzaam jaar van te maken, me zo goed mogelijk in te zetten voor de studenten en KOers optimaal te representeren. Ik kijk uit naar het komend jaar!

Caroline Koks – Commissaris Public Relations

Beste KOersleden, _H5C4942_1

Mijn naam is Caroline Koks. Ik ben geboren en opgegroeid in Veldhoven. Hier heb ik mijn vwo afgerond aan het Sondervick college met het profiel N&T en N&G. In de eerste jaren van mijn vwo heb ik Grieks en Latijn gevolgd, en met name de cultuur lessen van de vakken vond ik erg boeiend. De imposante bouwwerken trokken mijn aandacht het meest en ik wist al snel: ik wil architect worden. De Reis naar Rome in de 5e klas heeft deze keuze met de volle 100% bevestigd.

Ik koos ervoor om in Eindhoven te studeren, aangezien de sfeer hier beter voelde en dat men hier technischer werd opgeleid ten opzichte van Delft. In het eerste kwartiel werd me al snel duidelijk dat mijn beeld van een Architect niet juist is. Ik houd van wiskunde en oplossingsgericht te werk gaan en dit past niet binnen het profiel van de hedendaagse Architect. Gelukkig hoefde ik niet van studie te switchen, want de richting Structural Design past perfect binnen mijn plaatje.

Gezien het grote geheel, verliep de bachelor soepel en vlogen de drie jaren voorbij. Ik voel me thuis op de universiteit en heb nog geen beeld wat ik precies wil gaan doen na de master. Ik besloot daarom om actief te worden bij KOers en ben lid geworden van de redactie van de KOersief. Deze redactie, in combinatie met de ENCI-MDE hebben me laten inzien wat voor hechte vereniging KOers is en wat voor een fijne sfeer het met zich mee brengt. Weer voel ik me hier thuis. Ik heb besloten om deel te nemen aan het 48e bestuur om zo langer te kunnen genieten van mijn studenten tijd, mijn netwerk uit te breiden en me meer te verdiepen in de constructieve wereld.

 

Oude Besturen

Bestuur 2016-2017 (47e bestuur)

Lars Croes - Voorzitter
Eline Dolkemade - Secretaris en Commissaris Onderwijs
Lia de Mooij - Penningmeester
Thomas Dam - Commissaris Public Relations en Vice-voorzitter

 Bestuursfoto_KOers_1617

Bestuur 2015-2016 (46e bestuur)

Gosse Slager - Voorzitter
Pierre Hendrikx - Secretaris en Commissaris PR
Wessel Manders - Penningmeester
Lieneke van der Molen - Commissaris Onderwijs

 Bestuursfoto KOers - Robbert de Smet (4) uitsnede

Bestuur 2014-2015 (45e bestuur)

Thijs de Goede - Voorzitter
Sander Montrée - Secretaris
Gerben van der Meijde - Penningmeester
Jelle Mensink - Commissaris PR
Niels Hanegraaf - Commissaris Redactie

Miniature bestuur 45

Bestuur 2013-2014 (44e bestuur)

Loes Mulders - Voorzitter
Miranda Kamphuis - Secretaris
Marijn Bruurs - Penningmeester en Commissaris PR

bestuursfoto_koers_2013_2014_06 facebook

Bestuur 2012-2013 (43e bestuur)

Rob Wolfs - Voorzitter
Linda Verschuren - Secretaris
Christiaan den Otter - Penningmeester
Thijs Meijers - Commissaris PR
Iris Rombouts - Commissaris Activiteiten en Onderwijs

Bestuur 2012-2013

Bestuur 2012 (42e bestuur)

Omar Sarfatij - Voorzitter
Tim Donkers - Secretaris
Jeroen Hendriks - Penningmeester en Commissaris PR

bestuur12a

Bestuur 2011 (41e bestuur)

Omar Sarfatij - Voorzitter
Steven Schoenmakers - Secretaris
Jeroen Hendriks - Penningmeester en Commissaris PR

bestuur11a

Bestuur 2010-2011 (40e bestuur)

Steven Schoenmakers - Voorzitter
Emiel Custers - Secretaris
Douwe Stellingwerff - Penningmeester en Commissaris PR
Roel Pluijmen - Commissaris Activiteiten

bestuur1011

Bestuur 2010 (39e bestuur)

Lianne Tas - Voorzitter
Jean-Paul Frencken - Secretaris
Marco Schmeitz - Penningmeester en Commissaris PR
Bastiaan Göttgens - Commissaris Redactie
Sean Diederen - Commissaris Activiteiten

bestuur10

 

Bestuur 2009 (38e bestuur)

Lianne Tas - Voorzitter
Koen van Uffelen - Secretaris
Wouter van der Sluis - Penningmeester
Robbert - Commissaris PR

bestuur0910

 

Bestuur 2008-2009 (37e bestuur)

Koen van Uffelen - Voorzitter
Anne-Marie van Welie - Secretaris
Wouter van der Sluis - Penningmeester
Robbert - Commissaris PR
Harm Boel - Commissaris Onderwijs
Marko Jovic - Commissaris Activiteiten
Hamza Chakiri - Commissaris Activiteiten

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Bestuur 2007-2008 (36e bestuur)

Linh Sa Lê - Voorzitter
Matéi Kevenaar - Secretaris
Rianne Luimes - Penningmeester

bestuur0708

 

Bestuur 2006-2007 (35e bestuur)

Ragavan Appiah - Voorzitter + Commissaris Activiteiten
Menno van Dijk - Penningmeester + Secretaris

bestuur0607

 

Bestuur 2005-2006 (34e bestuur)

Maarten Braem - Voorzitter + Secretaris
Jop Courage - Penningmeester
Wil van de Wouw - Secretaris + Commissaris Activiteiten
Bas Wijnbeld - Commissaris Redactie + Commissaris Activiteiten

bestuur0506

Bestuur 2004-2005 (33e bestuur)

Alexander Suma - Voorzitter
Karin de Louw - Secretaris
Dennis Opbroek - Penningmeester
Sigrid Mulders - Commissaris Activiteiten
Alexandro Janga - Commissaris Activiteiten
Geert Brouwers - Commissaris PR
Gertjan Coenen - Commissaris Redactie

bestuur0405

Bestuur 2003-2004 (32e bestuur)

Michaël Fütterer - Voorzitter
Wendy Seijkens - Penningmeester
Frank Huijben -Commissaris Activiteiten

bestuur0304

Bestuur 2002-2003 (31e bestuur)

Linda Schetters - Voorzitter
Manja van de Worp - Secretaris
Dirk Rinze Visser - Penningmeester
Jitze Koops - Commissaris Activiteiten
Dennis Woudenberg - Commissaris Activiteiten
Paul Teeuwen - Commissaris Redactie

bestuur0203

Bestuur 2001-2002 (30e bestuur)

Evert Leijendekker - Voorzitter
Annemarie Hoogervorst - Secretaris
Stefan Holman - Penningmeester
Stephanie Ogink - Commissaris Activiteiten
Nory Walenbergh - Commissaris Activiteiten
Niels van Kronenberg - Commissaris Redactie

bestuur0102

Bestuur 2000-2001 (29e bestuur)

Walter van Adrichem - Voorzitter
Wilbert Savelkouls - Secretaris
Ernst Klmaer - Penningmeester
Linda Bukman - Commissaris Activiteiten
Monique Haenen - Commissaris Activiteiten
Twan Hendriks - Commissaris Redactie

bestuur0001

Commissies

Binnen KOers zijn vele commissies. Iedere commissie heeft zijn eigen charmes en activiteiten. Het leuke van het zitten in een commissie is het beter leren kennen van de leden en natuurlijk op constructief of gezellig vlak bezig zijn. Daarnaast is het natuurlijk ook een leuke manier om studiepunten te verdienen!

Sommige commissies zijn onderwijsondersteunend, andere commissies zijn ondersteunend op constructief gebied. Denk hierbij aan betonkano’s bouwen of het organiseren van een studiereis. Daarnaast zijn er natuurlijk ook gezelligheidscommissies, zoals de borrel- of feestcommissie.

De commissie voor dit jaar (2017-2018) staan op het punt om gevormd te worden. Heb jij interesse in commissiewerk, of wil je meer weten? Stuur ons een mail!

ENCI MeerDaagse Excursiecommissie Ieder jaar wordt er een meerdaagse excursie georganiseerd, meestal naar een grote maar niet ver gelegen stad, zoals afgelopen jaar Stuttgart en München. Andere jaren hebben we ook Hamburg, Kopenhagen, Stuttgart, Oslo, Valencia, Londen, Berlijn en Frankfurt bezocht.

 • Britt Cordewener
 • Maisa van Genderen
 • Mohamed Elsayed

Buitenlandse StudieReiscommissie Er wordt in het tweede deel van het studiejaar een buitenlands reis georganiseerde door de BSR-commissie, met als doel het op een gezellige en vrij informele manier kennis maken met een andere cultuur, bouwstijl, architectuur, historie en bijzondere constructies. Afgelopen jaar is er een geslaagde studiereis naar Singapore georganiseerd.

 • Lieneke van der Molen
 • Gido Dielemans
 • Sander Montrée

BetonKanoRacecommissie

De betonkano-race is een jaarlijks evenement waarbij studenten van verschillende (hoge-)scholen en universiteiten het tegen elkaar opnemen in (zelfgemaakte) betonnen kano’s, met prijzen voor onder andere lichtste kano en voor korte- en lange afstand wedstrijden. Naast het uitbreiden van de bestaande vloot, houd de commissie zich bezig met het werven van deelnemers en het samenstellen van verschillende teams (heren, dames en gemengd). We zullen ook proberen om in samenwerking met de betondocenten deelnemers te werven. Daarnaast hopen we op een enthousiaste commissie die nieuwe racekano’s zal ontwerpen en maken. Speciale aandacht zal gegeven worden aan het ontwerp van de Innovatieve Kano.

 • Willem Bouwsema
 • Derk Bos
 • Jelle Versteege
 • Tim Schellekens
 • Dominique van der Weijden

BetonKanoRace Organisatie

Dit jaar zal de BetonKanoRace naar Eindhoven komen, in deze commissie zal je bezig zijn met het organiseren van het evenement. Dit houdt in het plannen van het weekend, begeleiden van de teams en het vinden van sponsoren. Wij hopen op een commissie die deze activiteit een succes kunnen maken.

 • Thomas Dam
 • Derk Bos
 • Lia de Mooij
 • Hidde van Wezel
 • Lars Hogenboom
 • Lieneke van der Molen
 • Gido Dielemans

Redactiecommissie

Drie keer per jaar brengt KOers het verenigingsblad de KOersief uit. Het doel is om elke KOersief weer interessant te maken voor de leden en sponsoren. Dit gebeurt onder andere doordat Iedere KOersief een eigen thema draagt, zoals Hoogbouw, Calatrava, Promoveren, etc. In de KOersief worden artikelen geplaatst, geschreven door zowel studenten, docenten en mensen uit het bedrijfsleven. Verder worden er afstudeerverslagen in geplaatst van leden van KOers en excursie verslagen van activiteiten die door KOers zijn georganiseerd of bezocht.

 • Thomas van Vooren
 • Angelique van de Schraaf
 • Lieneke van der Molen
 • Eline Dolkemade
 • Tom Godthelp
 • Caroline Koks
 • Denise Kerindongo

Borrelcommissie Regelmatig organiseert de borrelcommissie een borrel voor alle KOers-leden. De borrels vinden vaak plaats in de SkyBar! Underground. Er zijn verschillende aanleidingen voor de borrels, zoals de sjoelborrel wat een mooie strijd is tussen SUPport en KOers. De borrelcommissie bestaat uit het voorgaande ( 47e) bestuur.

 • Lars Croes
 • Eline Dolkemade
 • Lia de Mooij
 • Thomas Dam

Mediacommissie

De Mediacommissie zal zich inzetten om de website en andere sociale media te verbeteren.

 • Gido Dielemans
 • Denise Kerindongo
 • Maisa van Genderen

Raad van Advies De Raad van Advies adviseert en controleert het bestuur. De Raad van Advies bestaat uit:

 • Rob Wolfs (43e bestuur KOers)
 • Thijs de Goede (45e bestuur KOers)
 • Gerben van der Meijde (45e bestuur KOers)
 • Wessel Manders ( 46e bestuur KOers)
 • Lia de Mooij (47e bestuur van KOers)
 • Thomas Dam (47e bestuur van KOers)

Kascontrole commissie De Kascontrolecommissie adviseert de penningmeester en controleert de boekhouding. De Kascontrolecommissie bestaat uit:

 • Gerben van der Meijde (Penningmeester 45e bestuur KOers)
 • Wessel Manders (Penningmeester 46e bestuur KOers)
 • Lia de Mooij (Penningmeester 47e bestuur van KOers)
 • Amy Hendriks (Penningmeester 32e bestuur CHEOPS)

Lustrum VIII – KOers 40 jaar

Eind 2018 is het zover, dan zal het 8e lustrum van KOers worden gevierd.

In de loop van het academisch jaar 2017/2018 zal het 48e bestuur daarom de Lustrumcommissie opstarten.

Heb jij interesse om aan deze commissie deel te nemen of wil je meer weten, Stuur ons een mail!

Lustrumcommissie:

 • Britt Cordewener
 • Caroline Koks
 • Denise Kerindongo
 • Derk Bos
 • Ellen van den Tillaart
 • Gido Dielemans
 • Jelle Versteege
 • Jelme Pennings
 • Maisa van Genderen
 • Monique Morren
 • Tim Schellekens
 • Willem Bouwsema

Lustrum VII – 35 jaar KOers!

Revolutie-poster

De bouw is turbulent en kent ups en downs. Dit is niet nieuw en algemeen bekend. Toch lijkt het de laatste jaren zo slecht te gaan dat er gesproken wordt van een ware bouwcrisis. Maar hoe erg is deze crisis en hoe lang duurt ze nog? Praten we er niet te veel over en moeten we niet eigenlijk veel meer doen waar we goed in zijn: bouwen!

Op 21 december bestond studievereniging KOers 35 jaar. Dit heuglijke feit werd gevierd met een week aan bijzondere activiteiten, als lezingen, workshops en een gala. Tijdens deze feestelijke week bleef KOers echter kritisch. Met het thema (R)Evolutie? worden vraagtekens gezet bij de huidige status van de bouw. Gaan de ontwikkelingen de juiste richting op of kunnen we beter vasthouden aan het ouderwetse imago van de bouw? Welke toonaangevende innovaties zijn de laatste jaren doorgevoerd en hoe ziet de constructieve toekomst er uit? Deze en meer vragen werden beantwoord tijdens de vele activiteiten van de lustrumweek van KOers.

De 7e lustrumweek van KOers vond plaats in kalenderweek 50. Van 8 t/m 13 december 2013 werden dagelijks activiteiten georganiseerd, in en rond het Vertigo gebouw op de campus van de TU/e:

Zondag 8 dec : Alumni-dag
Maandag 9 dec : Opening van de lustrumweek, tentoonstelling, pubquiz
Dinsdag 10 dec : Minisymposium
Donderdag 12 dec Betonworkshop
Vrijdag 13 dec : Gala

(klik op de activiteit om naar de foto’s te gaan)

De lustrumcommissie bestond uit de volgende fanatieke KOers-leden:

- Laurens Ensink – Voorzitter

- Gydo Fransen – Secretaris

- Christian Fredrix – Penningmeester

- Rob Wolfs – Commissaris Public Relations

- Marijn Bruurs – 44e Bestuur

Lustrum VI – 1978 – 2008

In december 2008 bestond KOers 30 jaar. Om dit te vieren werd er een lustrumweek georganiseerd. De lustrumweek vond plaats in week 48, van zondag 23 november 2008 tot zaterdag 29 november 2008.

Het thema van de lustrumweek was: KOers zoekt de grenzen op!

In dit dubbelzinnige thema wordt op verschillende wijzen gerefereerd naar de aspecten waar een constructeur mee te maken krijgt. De activiteiten van de lustrumweek zullen alle een herkenbare verbinding hebben met het thema.

Het programma van de lustrumweek zag er als volgt uit:

Zondag 23 nov : Alumni-dag
Maandag 24 nov : Officiële opening van de lustrumweek en de tentoonstelling
Dinsdag 25 nov : Lezing en excursie
Woensdag 26 nov : Workshop en Spelshow
Donderdag 27 nov : Symposium
Vrijdag 28 nov : Gala

Meer weten? Klik hier!