Back

BIM Onderwijsdag

Aansluiting bedrijfsleven en onderwijs moet beter
BIM Onderwijs is opgericht omdat de huidige curricula een grote diversiteit van diepgang kennen op het gebied van BIM. Daarbij is er slechts beperkte aansluiting met bedrijven en tussen de verschillende opleidingsniveaus universiteit, hbo en mbo waardoor afstemming lastig blijft. Initiatieven om hier verbetering in te brengen zijn vaak lokaal en beperkt van opzet. Daarnaast geven bedrijven aan dat er een tekort is aan goed opgeleide BIM-modelleurs, managers en -regisseurs. Dit heeft mede te maken met de vergrijzing en dat de bouw als minder sexy en high-tech wordt beschouwd.

Hoe pakken we dat aan?
Het BIM Onderwijs programma is er op gericht, goed gekwalificeerde studenten voor de gebouwde omgeving op de arbeidsmarkt te krijgen. Uiteraard met BIM affiniteit. Dat is nodig omdat studenten die goed kunnen BIMmen bijdragen aan een bouwsector waar op een slimmere en duurzamere manier wordt gewerkt. Intensievere samenwerking is nodig zodat de instellingen van elkaar en het bedrijfsleven kunnen leren. De ‘BIM Onderwijsdag’, ‘BIM Studenten Battle’, BIM Onderwijs Werkgroepen en BIM Onderwijs Academy dragen hier in bij. Dit zijn dan ook unieke activiteiten en allen onderdeel van BIM Onderwijs.

Geen congres in Nederland waar je zo makkelijk in contact kunt komen met bouw gerelateerde studenten en bedrijven die interesse en/of kennis van BIM hebben.

De BIM Studenten Battle zal plaatsvinden op 5 juni 2020. De BIM Onderwijsdag zal plaatsvinden op 5 oktober 2020.

More info on https://www.bimonderwijsdag.nl/.