Lunchevaluatie Masterprojecten | Studievereniging KOers

Lunchevaluatie Masterprojecten

Vorig jaar heeft KOers met succes de vakken van de SD-master geëvalueerd. Dit jaar willen we hetzelfde gaan doen voor de projecten.

Voor de ontwerp- en onderzoeksprojecten uit het eerste jaar van de master wilt KOers samen met de studenten en docenten een lunchprojectevaluatie houden. Deze evaluatie zal gehouden worden in de pauze van donderdag 6 februari.  Tijdens deze pauze zal KOers de lunch verzorgen.

De evaluatieformulieren zijn in de KOershoek te verkijgen. Het is ook mogelijk om deze digitaal in te leveren.

Als er teveel studenten bij deze bijeenkomst willen zijn, zullen we de studenten kiezen op basis van motivatie.

De planning van de evaluatie is als volgt:

12.30 – 13.00 Ontwerpproject

13.00-13.30 Onderzoeksproject

 

Bookings