ENCI studieprijs 2015 | Studievereniging KOers

ENCI studieprijs 2015

De ENCI Studieprijs ondersteunt, beoordeelt en bekroont afstudeerprojecten waarin het materiaal beton een prominente rol vervult. Het betreft studies uiteenlopend van ontwerp tot en met uitvoering (dus daarmee de hele keten) van betontechnologie tot betonmechanica (alle disciplines) en experimenteel en numeriek onderzoek (alle onderzoeksvormen).

De prijs bestaat uit een geldbedrag (1e prijs € 750,- en 2e prijs € 450,-) en een oorkonde. Verder worden kunnen er eervolle vermeldingen, met alleen een oorkonde, worden toegekend. Prijzen worden toegekend aan studies, die naar de mening van de jury blijk geven van goed inzicht, diepgang en originaliteit. Ook is er nog een extra prijs, de publieksprijs, toe te kennen door de aanwezigen bij de prijsuitreiking.

Voor de ENCI Studieprijs zijn drie categorieën ingesteld:
– afstudeeronderwerpen en studies op academisch niveau van studenten of afgestudeerden van universiteiten of masteropleidingen (met uitsluiting van dissertaties);
– studies van studenten en afgestudeerden van technische hogescholen of bacheloropleidingen;
– studies van studenten en afgestudeerden van betongerelateerde professional masteropleidingen.

De prijsuitreiking is tijdens de Betondag 2015 op 19 november in Rotterdam. Voor deze uitreiking worden zowel de deelnemende studenten als de studiebegeleiders van de genomineerde studenten uitgenodigd om als gast aan de Betondag 2015 deel te nemen. Bij deze feestelijke afsluiting ontmoeten bouwwereld en onderwijs elkaar.

Het inschrijfformulier vind je hier, deadline voor inzending: 4 september 2015.