Logo

Research Assistent / PhD Ghent University

Een zesjarige positie (minstens 50% onderzoek; de rest onderwijs en dienstverlening aan de industrie) met als doel een PhD te behalen in het brede domein van "Structural engineering and building materials". Het exacte onderwerp wordt samen met de kandidaat bepaald.

OVER DE UGENT 
De Universiteit Gent is een wereld op zich. Meer dan 8.000 personeelsleden zijn er dagelijks aan de slag in onderwijs en onderzoek, beheer en administratie, technische en sociale voorzieningen, enz. Voor hen is de Universiteit Gent een logische keuze: het is een van de grootste, meest boeiende en toekomstgerichte werkgevers van de regio. De Universiteit Gent telt 11 faculteiten en meer dan 100 vak

UW OPDRACHT 
-U besteedt minimum 50% van uw opdracht aan wetenschappelijk onderzoek in het kader van de voorbereiding van een doctoraatsproefschrift.
-U levert bijstand bij het onderwijs van de vakgroep in de bachelor- en masteropleidingen industriële wetenschappen: bouwkunde en ingenieurswetenschappen: bouwkunde.
-U werkt mee aan de interne en externe dienstverlening van de vakgroep.

UW PROFIEL 
-U bent houder van één van de hiernavolgende diploma's:
o Master of Science in de industriële wetenschappen: bouwkunde, of een gelijkgesteld diploma;
o Master of Science in de ingenieurswetenschappen: bouwkunde of een gelijkgesteld diploma.
o Master of Science in de ingenieurswetenschappen: architectuur of een gelijkgesteld diploma.

Voor diploma’s behaald buiten de Europese Unie dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC voorgelegd te worden. Aan de diplomavoorwaarden moet voldaan zijn op datum van aanstelling. 

-U heeft uw masterdiploma behaald aan een academische instelling uit de top 300 van de Academic Ranking of World Universities (ARWU, zie www.shanghairanking.com).
-U hebt interesse in wetenschappelijke en/of projectmatig onderzoek en dienstverlening.
-Onderwijservaring en deelname aan nascholing, conferenties etc. strekt tot aanbeveling.
-U beschikt over didactische en communicatieve kwaliteiten.
-U hebt sterke interesse in het onderzoeksdomein “Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen 
-U bent bereid om ontbrekende competenties op korte termijn bij te scholen door het volgen van training en opleiding.
-U neemt verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van je eigen project op een gestructureerde manier; u kan zelfstandig problemen oplossen. U durft creativiteit te tonen bij het oplossen van problemen, het genereren van ideeën of het vinden van nieuwe manieren van werken.
-U hebt een open persoonlijkheid en bent bereid om bij te dragen aan het team en deel te nemen aan didactische projecten.
-U beschikt over uitstekende didactische en communicatieve vaardigheden in het Engels, zowel schriftelijk als mondeling.
-U bent in staat om Nederlandstalig onderwijs te verzorgen.

ONS AANBOD 
-Wij bieden u een aanstelling voor een termijn van twee jaar. Deze aanstelling kan tweemaal  worden hernieuwd voor twee jaar mits gunstige evaluatie van de voorbije termijn. Opgelet: Indien u reeds aangesteld was als assistent of doctoraatsbursaal aan een universiteit in de Vlaamse Gemeenschap, wordt dit in mindering gebracht van de maximale aanstellingsduur die volgens de Codex Hoger Onderwijs maximaal 6 jaar bedraagt.
-De indiensttreding kan ten vroegste vanaf 1 september 2020.
-De verloning gebeurt volgens barema AAP3. Meer informatie over onze salarisschalen.
-Verder kan elk UGent-personeelslid rekenen op een aantal voordelen, zoals een breed opleidings- en vormingsaanbod, 37 dagen vakantieverlof aangevuld met jaarlijks vastgelegde brugdagen, een fietsvergoeding, ecocheques enz. Een volledig overzicht van onze personeelsvoordelen.

INTERESSE? 
Solliciteren kan alleen online via e-recruitment tot de uiterste inschrijvingsdatum (zie bovenaan). We aanvaarden geen laattijdige sollicitaties of sollicitaties die niet via de online toepassing worden bezorgd. 
Volgende documenten dient u toe te voegen aan uw sollicitatie: 

-In het veld ‘Cv’: uw cv en een overzicht van de behaalde studieresultaten (samengevoegd als één pdf-bestand)
-In het veld ‘Motivatiebrief’: uw motivatiebrief in pdf-formaat
-In het veld ‘Diploma’: een kopie van het vereiste diploma (indien reeds in uw bezit)
-In het veld ‘Gelijkwaardigheidsattest’: enkel indien u uw diploma buiten de Europese Unie behaalde moet u een gelijkwaardigheidsattest van NARIC toevoegen. Dit kunt u aanvragen via www.naricvlaanderen.be.

Let op: elk veld heeft een beperking van maximum 10 MB. 
De UGent voert een gelijke kansen- en diversiteitsbeleid en moedigt dan ook iedereen aan om te solliciteren. 

MEER INFORMATIE 
Voor meer informatie in verband met deze vacature kunt u contact opnemen met prof. Geert De Schutter. 

Interested?

The contact for this job posting is prof. Geert De Schutter.