Back

Beton Café (Dutch)

Note: this event is in Dutch

Beton Café is een initiatief van Betonvereniging en wordt vier keer per jaar georganiseerd.  Professionals binnen de beton(bouw)sector ontmoeten en kennis uitwisselen over actuele thema’s die jou bezighouden? Dat is waar het bij het Beton Café om draait! Dit nieuwe evenement vindt vier keer per jaar plaats en is dé plek voor vakmensen die alles uit het materiaal beton willen halen; nu én na 2030. 

Wij bieden voor dit Beton Café 20 gratis kaarten aan voor studenten. Zo komen studenten in contact met professionals en vice versa.  
Onderwerp van gesprek is de proeftuin op de Afsluitdijk, waar diverse innovatieve betonmengsels zijn toegepast.  Als inleiding geven Rijkswaterstaat, BAM en SGS Intron een presentatie waarbij:
-    Rijkswaterstaat de noodzaak van de proeftuin weergeven en de daarbij behorende verantwoordelijkheden.  
-    BAM ingaat op de redenen waarom BAM de uitdaging als opdrachtnemer is aangegaan. 
-    SGS Intron een toelichting geeft op de eerste bevindingen die zijn toegepast. 
Na een korte pauze zullen de sprekers onder leiding van Toine van Casteren (Concrefy) met elkaar en met het publiek in gesprek gaan.

Het programma van deze middag:
-    14.30 – 15.00 uur | Ontvangst en inloop
-    15.00 – 16.00 uur | Presentaties
-    Rond 16.00 uur een korte pauze
-    16.00 – 17.15 uur | Paneldiscussie
-    17.15 -18.30 uur | Netwerkborrel

Interesse? Klik hier om een kaartje te reserveren, geef in het formulier aan dat je je als student aanmeldt en gebruik je studentmail!