Back

Aveco de Bondt

Aveco de Bondt is een multidisciplinair ingenieurs-, advies- en projectenbureau. 
We onderzoeken, ontwerpen en adviseren. We verbinden kennisgebieden, opgaven,
mensen en organisaties. Met specialistische kennis op het gebied van water, 
duurzaamheid, infrastructuur en bouw bedenken we slimme, innovatieve en 
toekomstbestendige oplossingen voor de ecologische en maatschappelijke opgaven waar 
onze opdrachtgevers voor staan. We werken voor ontwikkelende, bouwende en beherende 
bedrijven en organisaties, zoals Rijkswaterstaat, waterschappen, provincies, gemeenten, 
aannemers en investeerders. Hen bieden we oplossingen die realistisch en verrassend zijn 
en waar duurzaamheid en maakbaarheid voorop staan. We zijn ondernemende ingenieurs 
en adviseurs met lef. We durven te innoveren en met creatieve oplossingen te komen. 
Zo creëren we samen met opdrachtgevers en partners een positieve impact op ieders 
leefomgeving.
 

More info on http://www.avecodebondt.nl.