Back

B-invented

B-invented is de expert in de bouw waarbij betrokkenheid en integrale aanpak centraal staan. Ons team kent constructieve en bouwkundige experts, modelleurs, tekenaars en architecten. Daarnaast hebben we via zusterbedrijven heel nauw contact met uitvoerende collega’s en partners op de bouw. Met ons team van experts zijn we – samen met klanten en partners – continu bezig processen te verbeteren om resultaten beter te maken en doorlooptijden te verkorten. Samen maken we mooie en leuke projecten waar we blij en trots van worden.

Het bedrijf bestaat uit vier units waarbinnen de diverse activiteiten plaatsvinden. Dit zijn Onderbouw, Engineering, Bouwpartner en Ontwikkeling. De projecten waar aan gewerkt wordt, zijn projecten zowel voor derden als in eigen beheer en waarbij optimalisatie van het (bouw)proces steeds voorop staat.

Voor de engineering van de producten en projecten van B-invented is diverse (eigen) software ontwikkeld, om de processen optimaal te laten verlopen. Naast standaard rekensoftware wordt gebruik gemaakts van 3D-software (Tekla, Archicad) waarmee een hoge mate van automatisering mogelijk wordt gemaakt.

Een goed voorbeeld van de innovatieve kracht in de onderbouw is de B-smart funderingsmethode; een unieke en geïndustrialiseerde methode voor de funderingsfase in de bouw. De voordelen van deze methode sluiten naadloos aan op de speerpunten van B-invented: arbeidsreductie, materiaalreductie, bouwtijdreductie en vereenvoudigde logistiek.

More info on http://www.b-invented.com.